Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus seminarium i Almedalen

Ersta sjukhus almedalen

En sammanfattning av seminariet och en riktning för framtidens sjukvård.

Ersta sjukhus anordnade ett seminarium i Almedalen tillsammans med Helseplan. Lokalen var fullsatt och ämnet engagerande: ”Riv väggarna – framtidens sjukvård skapas här och nu”. Många var intresserade av att höra sjukvårdsminister Gabriel Wikströms ståndpunkt.

Deltog gjorde: Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef, Ersta sjukhus, Göran Stiernstedt, statlig utredare/samordnare, effektiv vård Anna Nergårdh, chefläkare, Stockholms läns landsting, Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef, landstinget Sörmland, Peter Graf, VD, TioHundra AB och moderator var Bengt Andersson, Helseplan.

Samtalet tog avstamp i de utredningar om en effektivare sjukvård som nyligen lagts fram. Bland annat diskuterades Göran Stiernstedts utredning som pekar på att vård och resurser måste flyttas ut till bland annat primärvården för att klara framtidens krav och behov för det stora antalet kroniskt sjuka. Det stora behovet av samordning mellan olika vårdinstanser diskuterades också och Gabriel Wikström framhöll till exempel problemet med att det idag används en mängd olika sjukvårdsystem som saknar samordning, närmare 21 olika sjukvårdssystem.  

Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef, Ersta sjukhus säger vid en summering av seminariet att det är uppenbart att politiker och tjänstemän, både regionalt och på riksplanet, är överens om att resurser måste föras över från de stora akutsjukhusen. Bland annat till primärvården och specialistverksamheter som Ersta sjukhus. Det är framför allt vården av stora kronikergrupper som behöver ett nytt och tryggt omhändertagande utanför de stora sjukhusen.

För att framtidens sjukvård ska fungera måste patientens behov står i centrum och väggarna mellan olika sjukvårdsinstanser rivas. Ersta sjukhus har en viktig roll även i framtidens sjukvård. 

Bilden visar vid borden: Göran Stiernstedt och Gabriel Wikström. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00