Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Resultatet av Ersta Vändpunktens seminarium i Almedalen

Almedalen 2016

Ersta Vändpunktens seminarium i Almedalen var välbesökt, många ville höra panelen diskutera hur vi ska ge nästa generation av barn som växer upp nära missbruk bättre förutsättningar.

Deltog gjorde Magnus Jägerskog generalsekreterare - BRIS, Gudrun Schyman partiledare Fi, Bo Blåvarg verksamhetschef Ersta Vändpunkten och Jenny Petersson socialutskottet (m). Magnus pratade utifrån BRIS erfarenhet, de har länge haft sin hjälptelefon dit många samtal från barn i missbruksfamiljer ringer. Gudrun har växt upp i en familj med missbruk och har även egen erfarenhet av alkoholberoende. Bo representerade Ersta Vändpunktens 30 åriga erfarenhet av anhörigstöd och Jenny sitter i socialutskottet (m). Moderator var Mia Sundelin, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – CAN. 

Panelen diskuterade allt från problemet med att kommunerna erbjuder olika stöd, eller inget stöd alls till hur den vitt spridda alkoholnormen påverkar barn.  De talade om hur det stigma som missbruk innebär och hur missbrukssjukdomar behandlas av sjukvården. Under seminariets gång diskuterades också olika aspekter som påverkar barn och ungas viktigaste relation i livet, dvs. den med sina föräldrar. För barn i missbruksfamiljer fungerar inte den här relationen. Många barn tycker att de har signalerat tidigt till vuxna att de inte mår bra, fast det har inte plockats upp. Det är politiken som kan göra en förändring av alkoholkonsumtionen i landet och som kan ge anhöriga stöd. Bo Blåvarg presenterade Ersta Vändpunktens konkreta förslag för finansiering av anhörigstöd - Avsätt 1 % av alkoholskatten till stöd till barn och unga i missbruksfamiljer. 

De här förändringarna måste till för att öka stödet till barn i missbruksfamiljer:

  • Kvalitetsgaranti – Bo Blåvarg säger att i Stockholm där Ersta Vändpunkten verkar så har missbrukaren rätt till visst stöd och vård. Samma kvalitetsgaranti ska gälla för anhöriga. Det ska ingå att i t ex. skolsköterskans arbete att fråga hur det ser ut hemma, om mamma och pappa dricker.
  • Sveriges alkoholpolitik och regelverk måste efterlevas – Magnus Jägerskog från BRIS påpekar hur viktigt det är att Tillsynsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ser till att lagar och regler följs.
  • Resurser och dedikerad tid behöver tillsättas och avsättas till stöd för anhöriga. Ett tydligare ansvarsutkrävande, någon måste ta ansvar för att alla dessa barn får hjälp - Gudrun Schyman.
  • Stödet måste förbättras i alla kommuner och kunskapen måste öka – Jenny Petersson.
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00