Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus tar emot Nordic Masterclass i laparoskopisk kolorektal kirurgi

Titthålsoperation

Kirurger från hela norden samlas för att ta del av live operationer utförda på Ersta sjukhus kirurgiklinik.

Den 15-16 september är Ersta sjukhus kirurgklinik med och anordnar den första Nordic Masterclass i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Ett hundratal kirurger från de nordiska länderna samlas för att delta i en utbildning om laparoskopisk kolorektal kirurgi, det vill säga titthålskirurgi för att behandla sjukdomar i tjocktarm och ändtarm. 

En viktig del av utbildningen är de direktsända operationerna som ger deltagarna möjlighet att se hur en operation går till i praktiken. Det är fyra operationer som sker i två av Ersta sjukhus operationssalar. Professor Brice Gayet och dr. Christine Denet från Department of Medical & Surgical Digestive Diseases, Institut Mutualiste, Paris gäst-opererar. Och från Ersta sjukhus kirurgklinik, överläkare kirurgi Erik Syk och överläkare kirurgi Marit Tiefenthal som kommer att visa hur Ersta sjukhus arbetar med denna typ av högspecialiserad titthålskirurgi. På kirurgkliniken finns inte bara specialistkirurger utan även den allra senaste state-of-the-art teknologin på området. 

Titthålskirurgi har länge varit rutin vid till exempel galloperationer, men när det kommer till tarmkirurgi så skiljer det sig mycket mellan olika länder och sjukhus. Titthålskirurgi har fördelen att den är ”minimalinvasiv”, det vill säga att det till exempel inte behövs stora kirurgsnitt. Det gör att patienten läker och återhämtar sig snabbare och sjukhusvistelsen blir kortare.

I Sverige ligger Ersta sjukhus i topp på att utföra laparoskopisk tarmkirurgi tillsammans med Danderyds sjukhus. På Ersta sjukhus utförs cirka 60 – 70 % av tarmkirurgin med titthålsteknik. Det kan jämföras med att en del sjukhus bara utför cirka 5 -10 %. Ersta sjukhus spelar därför en viktig roll i att föra ut kunskaper om specialiserad titthålskirurgi, och det här är ett utmärkt tillfälle att göra det. 

1st Nordic Masterclass in Laparoscopic Colorectal Surgery arrangeras av Olympus tillsammans med Department of Medical & Surgical Digestive Diseases, Institut Mutualiste, Paris och Kirurgkliniken på Ersta sjukhus.

Läs mer om Ersta sjukhus här.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00