Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kvalitetspolicy

Ersta diakoni bedriver sjukvård, socialt arbete, fastighet och kyrklig verksamhet. Vi erbjuder insatser som kännetecknas av professionalism, tillit och hopp. Våra verksamheter säkerställer kvalitet och patientsäkerhet samt uppnår goda resultat genom att förebygga risker och arbeta med ständiga förbättringar. Vi är varandras arbetsmiljö. Det vill säga att de som möter oss ska känna förtroende för våra tjänster, oavsett om de är patienter, anhöriga, kollegor, konferensgäster, boende, eller leverantörer.

Detta uppnås genom:

  • att vi agerar utifrån vår värdegrund ”Se människan”
  • att vi följer myndighetskrav, lagar och författningar
  • att vi förstår våra kunders behov, krav och förväntningar
  • att våra medarbetare har rätt kunskap utifrån verksamheters behov
  • att vi förebygger och minskar vår påverkan på miljön genom att hushålla med material och resurser
  • att vi följer upp och förbättrar samt redovisar resultatet av vårt arbete
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni