Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Miljöpolicy

Ersta diakonisällskap bedriver sina verksamheter utifrån sin värdegrund, "Se människan".

Vårt arbete ska alltid präglas av våra värdeord tillit, hopp och professionalism.

Varje människas integritet och välbefinnande står i centrum. I den dagliga verksamheten läggs därför stort fokus på omsorgen om människan, naturen och miljön. Vår ambition är att stå för en ekologiskt hållbar utveckling genom att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Vi betraktar lagar, förordningar och andra riktlinjer som den lägsta nivån i vårt miljöarbete.

Vi arbetar ständigt för att förbättra miljöarbetet och för att minska effekterna av verksamheternas negativa miljöpåverkan genom:

  • Hushållning av material och resurser
  • Konsekvent användning av förnyelsebara naturresurser
  • Minskning av energianvändning
  • Minimering av användning av miljöfarliga material
  • Hantering av avfall enligt kretsloppsprincipen
  • Utökning av miljökunskap bland medarbetarna
  • Att bedöma och ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer

Övergripande miljömål 2015-2019

Ersta diakoni ska hushålla med resurser och därigenom minska negativ påverkan på miljö och människors hälsa.De aspekter som kan ha en betydande miljöpåverkan är inköp, avfall och transporter.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni