Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet bereda förslag till val av styrelse och revisor samt förslag till arvode för dessa.

Valberedningen väljs varje år i samband med årsmötet och ska enligt stadgarna bestå av fem personer, varav en sammankallande.
 
Nuvarande valberedning valdes vid årsmötet den 31 maj 2017.
 
Valberedningens ledamöter:
Dan Brändström, sammankallande
Kenneth Bengtsson
Hans Dalborg
Maud Lundin
Ulla Litzén 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni