Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om Naomi Feil

Naomi Feil är kvinnan som utvecklade validationsmetoden enligt Feil. Hon utvecklade metoden utifrån ett missnöje med de traditionella metoderna som på den tiden användes i arbetet med äldre.

Naomi föddes i Munchen, Tyskland, 1932. Hennes föräldrar emigrerade till USA och Naomi växte upp på ett äldreboende i Cleveland, USA. Där arbetade hennes mor som chef för den sociala verksamheten och hennes far som administratör.

Efter sin masterexamen i socialt arbete vid Columbia University i New York började Naomi arbeta med gamla människor. Under nära 20 år (1963 - 1980) arbetade hon med att utveckla sin metod inom validation. Metoden blev ett svar på det missnöje hon känt inför de traditionella metoder som vid den tiden användes i arbetet med mycket gamla, desorienterade människor.

Under åren har Naomi Feil skrivit en rad böcker om metoden. 1982 kom den första boken "Validation/Feilmetoden", som reviderats och tryckts i nytappning 1992. Åtet efter kom boken "Validation Breakthrough".

Naomi Feil är idag VD för the Validation Training Institutet, VTI. Hon är en omtyckt föreläsare i Europa och Nordamerika.

| Fler

Kontakt

VF - Validation enligt Feil
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 50
@ Christine Tell

Kontaktperson
Christine Tell