Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vem kan använda metoden

VF – Validation enligt Feil kan med gott resultat användas av alla som bryr sig om gamla desorienterade människor.

Den som använder metoden måste ha empati, vara icke dömande och kunna hantera såväl sina egna som andras känslor. För att kunna validera en annan person, måste man centrera sig, vilket innebär att släppa egna tankar och känslor för att bli öppen i mötet med den andre. Varsamt observera, och sedan gå in i den verklighet som är den gamlas.

Det finns verbala och icke-verbala tekniker som man kan lära sig att använda för att bygga en tillitsfull relation i vilken den gamla kan kommunicera och bli motiverad att uttrycka sig.

| Fler

Kontakt

VF - Validation enligt Feil
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 50
@ Christine Tell

Kontaktperson
Christine Tell