Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Sköndal högskola

Ersta Sköndal högskola ägs av Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke Diakoni. På högskolans tre campus (två i Stockholm, ett i Göteborg) läser ca 1400 studenter. Ungefär lika många personer deltar varje år i högskolans uppdragsutbildningar.

Utbildning

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan utbildar sjuksköterskor, socionomer, diakoner, teologer, kyrkomusiker och terapeuter inom sina fyra institutioner.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder vidareutbildning för yrkesverksamma. Enheten har dels skräddarsydda utbildningar för kommuner, landsting och organisationer men erbjuder också utbildningar i egen regi som vänder sig till presumtiva kursdeltagare och arbetsgivare i hela landet.

Forskning

Vid högskolan bedrivs forskning inom bland annat socialvetenskap (om det civila samhället och om det sociala arbetets villkor, former och utfall), palliativ vård, vårdetik och organisations- och arbetslivsetik.

 Ersta Sköndals högskola

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni