Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Med engagemang för våldsutsatta kvinnor och barnElisabeth Douglas - Privatperson

"Jag har haft möjlighet att besöka flera av Ersta diakonis verksamheter och beundrar det arbete som görs..."

När Elisabeth Douglas för åtta år sedan blev tillfrågad om att ingå i Ersta diakonis dåvarande rådgivargrupp startade ett djupt engagemang för Ersta diakonis arbete, i synnerhet för Fristad, den skyddade verksamheten för kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.

– Det föll sig naturligt att vilja bidra, och min man Gustaf och jag har sedan dess valt att stödja det viktiga arbetet att hjälpa kvinnor och barn undan våld genom att skänka av vår aktieutdelning, säger hon. Ersta Fristad är ett skyddat boende dit våldsutsatta kvinnor och barn från hela landet kommer för att få skydd, stöd och hjälp. Även kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld eller trafficking kan komma till boendet. Här arbetar socionomer med kompetens och kunskap om mäns våld mot kvinnor och krisbemötande. Alla i personalgruppen är kvinnor. För att barnen ska kunna bearbeta sina upplevelser och sin rädsla genomför specialutbildad personal särskilda samtal, så kallade Trappansamtal, med barnen tillsammans med mamma eller på tu man hand.

– Jag har haft möjlighet att besöka flera av Ersta diakonis verksamheter och beundrar det arbete som görs. När man ser det på nära håll förstår man också hur viktigt det är att Ersta diakoni finns, säger Elisabeth Douglas. Många människor får på olika sätt god omvårdnad. Det är imponerande.

Skänk aktieutdelning är ett fördelaktigt alternativ till kontantgåvor

Du betalar intekapitalskatt vilket innebär att Ersta diakoni (mottagaren) får en gåva värd 43 procent mer. Kontakta din bank eller fondkommissionär så hjälper de dig. Eller mejla oss på för mer information.

Foto: privat

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94