Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Långsiktigt stöd till traumatiserade flickorMartin Öqvist - Lannebo Fonder

"2016 var det sjunde året som vi engagerade oss i verksamheten."

Lannebo fonder ger årligen bidrag till några omsorgsfullt utvalda organisationer. Målsättningen är att stödja verksamheter med tydligt fokus där de ser att de kan göra konkret och verklig skillnad med sitt engagemang. En av de verksamheterna är Ersta Flickhem. Här bor tonårsflickor som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller där misstanke om övergrepp finns.

– Varje flicka är unik och möts utifrån hennes specifika behov och förutsättningar med individuellt utformade behandlingsplaner,så att hon kan utvecklas och hitta tillbaka till ett tryggt liv, säger Mary Slevin Sax, verksamhetschef.

Islandshästar, en del av terapin

Personalen har en gedigen teoretisk och praktisk kunskap och många års erfarenhet av att arbeta med sexuellt utsatta flickor. För att hjälpa flickorna att återupprätta känslan av tillit till sin omgivning, lära sig att knyta an och uppleva empati används även speciellt utvalda islandshästar som en del av terapin. Varje flicka får en egen sköthäst att ta särskilt ansvar för.

– Den hästunderstödda terapin har visat sig vara mycket framgångsrik och flickor har vittnat om hur hästarna mer eller mindre har räddat deras liv, säger Mary Slevin Sax. 

"Vi tror på långsiktigt engagemang och har följt Ersta Flickhem under många år. 2016 var det sjunde året som vi engagerade oss i verksamheten. Tack vare en plattform för terapeutiskt stöd och en miljö som genomsyras av frid och tillit har vi förstått att många flickor återfår hopp och styrka. Detta i kombination med hästterapin är något vi helhjärtat tror på – och känner starkt för." Martin Öqvist, VD, Lannebo Fonder 

Foto: Hans Alm

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94
@ givarservice