Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

En kunglig beskyddareSusanne Carlzon - HM Drottning Silvias Stiftelse

"Erstadiakoni och Lilla Erstagården överensstämmer väl med våra syften."

HM Drottning Silvias Stiftelse bidrar ekonomiskt till förbättrade lokaler för lek och kreativitet på nya Lilla Erstagården.

Ska skapa förhöjd upplevelse och ökad harmoni

Drottning Silvia är sedan många år beskyddare av Ersta diakoni och dess verksamhet. Drottningen var bland annat med och invigde Nordens enda barn- och ungdomshospice Lilla Erstagården i september 2010.

Så här sa Drottningen i sitt invigningstal:
– Idag vårdas de flesta svårt sjuka barnen hemma under sin sista tid i livet och så ska det fortsätta att vara. För några barn, som inte kan vårdas hemma, är en hospicemiljö ett bättre alternativ än sjukhuset och även för deras familjer. Min dröm är att utbildning i palliativ vård för barn, som värnar om barnets livskvalitet, ska bli en självklarhet inom alla vårdutbildningar i Sverige. Nu när Ersta bygger en helt ny klinik för att utöka och förbättra verksamheten för barnhospice på Lilla Erstagården är det naturligt att Drottning Silvias Stiftelse vill vara med och ge sitt stöd. Stiftelsen har valt att ge ett ekonomiskt bidrag för att skapa en förhöjd upplevelse och ökad harmoni när de unga patienterna och deras anhöriga vistas i upplevelserum, målarverkstad och lekrum på nya Lilla Erstagården.

För barnens grundläggande behov

Drottning Silvia har ett stort engagemang för barn som har det svårt, både här hemma och runt om i världen. Just därför har Drottning Silvias Stiftelse som mål att ge stöd till de organisationer och projekt som på ett direkt och tydligt sätt ser till att barnen får sina mest grundläggande behov uppfyllda. Behov i form av vård och omsorg, möjlighet att gå i skolan och att få växa upp och känna glädje och trygghet under sin uppväxt.

Genom vårt stöd till Lilla Erstagården får många allvarligt sjuka barn och deras familjer en möjlighet att tillsammans leka och vara aktiva i målarateljén och i upplevelserummet där musik, ljud och ljus omsluter och skapar harmoni. Dessutom hoppas vi att verksamheten ska finnas i många år framöver.

Ger stöd via etablerade organisationer

Vår stiftelse kom till som en gåva från ett stort antal privatpersoner och företag till Drottningen på hennes födelsedag i december 2013. Det är förstås viktigt att dessa gåvor når ända fram till dem de är avsedda för, nämligen till de barn och unga som har det svårt eller inte har tillgång till det som alla barn har rätt till, i enlighet med FN:s barnkonvention. Oändligt många barn är i behov av stöd och våra resurser är begränsade. Stiftelsen väljer att ge stöd via etablerade organisationer som i sin tur kan garantera att stödet gör livet lättare för några av världens barn. Erstadiakoni och Lilla Erstagården överensstämmer väl med våra syften.

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94
@ givarservice