Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Gåvopolicy på Ersta diakoni

Ersta diakoni granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontrolls regler gällande organisationer som innehar 90-konto.

Vi granskas och kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär en trygghet för dig som givare att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går direkt till ändamålet. Vår insamlings- och administrationskostnad är idag på 15 procent, vilket innebär att 85 procent går till ändamålet.

Ersta diakoni förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva och gör alltid en individuell bedömning i de fall gåvan är förknippad med villkor eller givaren kan förknippas med åsiktsyttring, organisation eller verksamhet som inte är förenlig med vår värdegrund.

Våra 90-konton

Vi har tre 90-konton. Plusgiro 90 00 54-8, bankgiro 900-0548 och plusgiro OCR 90 01 87-6 som endast är för inbetalningar via förtryckta inbetalningskort.

PUL Personuppgiftslagen

Ersta diakoni hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Personuppgifter som kan kopplas till enskild givare publiceras aldrig utan samtycke.

I länken till höger kan du läsa hela vår gåvopolicy. 

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94
@ givarservice