Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ge en spontan gåva idag!

Ge en gåva och bidra till att fler människor får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Ge via bankkort eller beställ ett inbetalningskort nedan. Du kan också välja att skänka via plusgiro 90 00 54-8 eller bankgiro 900-0548, swisha valfritt belopp till 9000548 eller SMS:a ”ERSTA” till 72980 så skänker du 100 kronor.

För att ge en minnes- eller gratulationsgåva så gå vidare i menyn till vänster. 

Ditt stöd är viktigt. Tack för din gåva!

Just nu samlar vi in pengar till

  • Vill du stödja hela Ersta diakonis verksamhet väljer du Hjälpfonden. Din gåva kommer att användas där den bäst behövs. 
  • Ersta Fristad där kvinnor och deras barn som utsatts för våld och hot får skydd.
  • Ersta Vändpunkten där barn, ungdomar och andra anhöriga till personer med riskfyllt drog- eller alkoholberoende får kunskap och stöd att klara vardagen.
  • Ersta Hopp där personer över 18 år, oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet, som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten får stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser. 
  • Erstabacken där människor som lever i hemlöshet och är svårt sjuka får vård, socialt stöd och ett tillfälligt hem för tillfrisknandet. Här finns också platser för vård i livets slutskede.
  • Pelarbacken där människor som lever i hemlöshet får distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, beroendevård samt tand- och fotvård.
  • Erstagruppen/Alzheimer café där demenssjuka och anhöriga möjlighet att träffa andra i samma situation, lära sig mer och få verktyg att hantera vardagen.
  • Hannahemmet/Linnégården/Mariahemmet där äldre får en meningsfull vardag och ett tryggt hem.
  • Hospice där svårt sjuka människor får en värdig sista tid i livet.
  • Lilla Erstagården där svårt sjuka barn får vård och en sista tid i livet med familjen i sin närhet.
| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94