Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Minnesgåva

Hedra någon som gått bort med en minnesgåva samtidigt som du stödjer Ersta diakonis arbete. Du väljer en personlig hälsning till ett vackert kort som sedan skickas till den adress du uppger.

Vi skickar kortet inom fem arbetsdagar efter att din gåva inkommit till oss. Om du har bråttom kan du ringa oss så försöker vi ordna det på en gång. Du når oss på telefon 08-714 60 94 eller e-post . Du kan också välja att få kortet direkt via e-post och själv skriva ut det på finare papper. 

Gåvans storlek anges inte på minneskortet. Om du väljer att sätta in din gåva på plusgiro 90 00 54-8 eller bankgiro 900-0548 istället för att använda formuläret nedan, ange då hälsning och vad gåvan avser på inbetalningen. 

Kort om ändamålen

  • Vill du stödja hela Ersta diakonis verksamhet väljer du Hjälpfonden. Din gåva kommer att användas där den bäst behövs. 
  • Ersta Fristad där kvinnor och deras barn som utsatts för våld och hot får skydd.
  • Ersta Vändpunkten där barn, ungdomar och andra anhöriga till personer med riskfyllt drog- eller alkoholberoende får kunskap och stöd att klara vardagen.
  • Ersta Hopp där personer över 18 år, oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet, som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten får stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser. 
  • Erstabacken där människor som lever i hemlöshet och är svårt sjuka får vård, socialt stöd och ett tillfälligt hem för tillfrisknandet. Här finns också platser för vård i livets slutskede.
  • Pelarbacken där människor som lever i hemlöshet får distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, beroendevård samt tand- och fotvård.
  • I Erstagruppen och på Alzheimer café får demenssjuka och anhöriga möjlighet att träffa andra i samma situation, lära sig mer om sjukdomen och verktyg att hantera vardagen.
  • På Hospice får svårt sjuka människor en värdig sista tid i livet.
  • Lilla Erstagården där svårt sjuka barn får vård och en sista tid i livet med familjen i sin närhet.
| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94