Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Flickhem

Ersta Flickhem var ett HVB-hem för flickor som varit utsatta för eller misstänkts varit utsatta för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp​. Verksamheten avslutades 15 december 2017.

Vid eventuella frågor kontakta socialchef
Ann-Sofie Wetterstrand:  
,  
08- 714 64 20.