Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Aktuell forskning och utvärdering

Ersta Flickhem deltar i olika forskningsprojekt och utvärderas kontinuerligt. Här hittar du information om pågående projekt.

Utvärdering

Under 2015 skall en multifacetterande utvärdering av Ersta flickhem påbörjas. Den avser att belysa verksamheten från olika perspektiv för att både ge en helhetsbild av verksamheten och en bild av verksamheten utifrån ungdomarnas, föräldrarnas och handläggande socialsekreterares erfarenheter.Ledare för forskningsprojektet är Carl Göran Svedin, professor Linköpings Universitet och Linda S Jonsson doktorand, Linköpings universitet.

 


| Fler

Kontakt

Ersta Flickhem
Box 4619
116 91 Stockholm