Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Dina sopor- en viktig del av kretsloppet

Information om avfallshantering för hyresgäster inom Ersta fastigheter

TACK FÖR ATT DU SORTERAR!

 Då hjälper du till att omvandla tusentals ton avfall till resurser som kan användas till både materialåtervinning och energiutvinning. Du hjälper dessutom till att minska hushållsavfallet samtidigt som sophämtning sker i en bättre arbetsmiljö.

Det är speciellt viktigt att ditt farliga avfall sorteras ut. Då ser du till att ämnen som är farliga för människa och miljö inte följer med soppåsen i förbränning.

Genom att du sorterar ut dina förpackningar minskar du även uttaget av råmaterial såsom trä, metall och plast.

Du kan även bidra till en bättre miljö genom att:

 • Redan i butiken välja produkter och varor som inte ger upphov till stora avfallsmängder.
 • Fundera på/undersöka om någon annan kan behöva/vilja ha det du inte längre behöver.
 • Se till att tidningar och förpackningsmaterial (glas-, metall-, och hårdplastförpackningar) går till förpackningsinsamlingen istället för att hamna bland hushållsavfallet.
 • Lämna in batterier, glödlampor, färg, lösningsmedel och annat farligt avfall separat.

 Låt oss sortera bättre:

Avfall är inte bara det som blir över – avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe.

Så här sorterar du dina sopor bättre: 

 • Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda.
 • Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerade materialet.
 • Tänk på att återvinningsprocess endast är till för förpackningar och tidningar. Andra föremål av metall, plaster och glas t ex kastruller, möbler, glas som inte är förpackningsglas och porslin räknas som grovavfall och lämnas i grovsopbehållare.

 

Hårda plastförpackningar                                                

T ex flaskor, burkar, glasslådor, dunkar och små hinkar

 • Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material.
 • Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i påsar.
 • Plastflaskor med pant (PET) lämnas med fördel till butiken.
Pappersförpackningar, kartonger

T ex hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

 • Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.
 • Klipp/riv stora förpackningar.

 

Metallförpackningar

T ex konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie och folieformar.

 • Böj in vass lock på konservburken – låt hatten på kaviar tuben sitta kvar.
 • Färgburkar, limförpackningar och liknande lämnas i kemikaliebehållare.
 • Dryckesburkar av aluminium med pant lämnas i butikens pantautomat.

 

Glasförpackningar

T ex flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

 • Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter materialslag.
 • Glödlampor och lysrör räknas till elavfall och lämnas i elavfall behållare.
 • 33 cl och 50 cl returflaskor lämnas med fördel i butikens pantautomat.

 

Tidningar

Tidningar, reklamblad, kataloger och liknande sortera för sig och ska inte blandas med pappersförpackningar.

 • Ta bort plastomslag
 • Kuvert läggs i soppåsen.
 • Lägg tidningarna löst i behållaren och ej i påse eller papperskasse eller buntade med snöre.
 Farligt avfall och batterier

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall. Det får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet. Vad räknas som farligt avfall?

Lösningsmedel, Småbatterier och bilbatterier..                              

diverse oljor, fotokemikalier, rengöringsmedel, diverse kemikalier bekämpningsmedel, kvicksilverhaltiga material, aerosolspray, glödlampor, lågenergilampor och lysrör och mediciner. Ersta erbjuder inte tjänsten till externa hyresgäster. Ni får lämna de till centrala miljöstationer.

Soppåsen

Soppåsen är till för hushållsavfall till exempel matrester, mjukplast, kattsand, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, bomull, snus, tobak, cigarettfimpar, gummiband, snören och hushållspapper.
 

Tips!

 • Sortera! Farligt avfall, elavfall och grovavfall får aldrig hamna i soppåsen. Genom att sortera ut förpackningar och tidningar minskar avfallsmängderna och materialet kan återvinnas till nya förpackningar.
 • Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt.
 • Var särskilt försiktig med sådant som kan skära och skada hämtpersonalen. Förpacka ordentligt! Om du använder sprutor och kanyler kan du få en "Safe Clip" som är en liten apparat som klipper av sprutnålar på Apoteket, sen kan sprutan läggas i soppåsen utan risk för stickskador! När "Safe Clip" är fylld lämnar du den åter till Apoteket. 
 • Låt blöta sopor rinna av först.
 • Tänk på att en sopsäck inte får väga mer än 15 kilo och överlasta inte kärlet.

 

El-avfall

El avfall är saker som drivits med sladd eller batterier t ex hushållsapparater, IT-, audio och videoutrustning mm..

 

Grovavfall

Grovavfall är avfall som på grund av storlek, vikt eller andra egenskaper inte ska läggas i soppåsen t ex porslin, gips, spegelglas, cyklar, kastruller, trädgårdsavfall mm..

 

Brännbart avfall

Brännbart avfall är avfall som ska läggas i komprimator för bränning t ex plast, gummi, frigolit, böcker, brädor, trämöbler, pall och emballageträ.

 

 

Detta händer sedan med dina förpackningar och tidningar.

Hårda plastförpackningar kan bli allt från bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, armeringsjärn, bilkarosser och mycket annat! Tidningar blir nya tidningar och toalettpapper.

 

Kontakta oss när;

 • Du har synpunkter
 • Du har frågor kring avfall

Ersta fastigheter

Kundtjänst tfn: 714 6600

kundtjanst@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 66 00

Felanmälan klicka på länken "anmäl fel" Endast akuta ärenden per telefon

Bostadsfrågor 08- 714 64 63 telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00.eller mail: bostad@erstadiakoni.se

 

 

 

.