Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Barnens vardag

 Vi har en barnverksamhet med utbildad personal för ändamålet. Målet är att aktivera, stimulera och normalisera barnets vardag.

I verksamheten finns det ett stort lekrum med möjligheter till lek och pyssel, läsning och gruppaktiviteter. Utomhus finns en tomt som barnen & kvinnorna kan nyttja och med tillgång till cyklar och uteleksaker. Vi besöker regelbundet lekparker, museer mm.

Barn i skolåldern får undervisning av behöriga lärare.

| Fler

Kontakt

Ersta Fristad
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta Fristad

Vid akut placering eller förfrågan om lediga platser ring: 
070-484 37 08 dygnet runt

Tf verksamhetschef
Annelie Svensson
@ Annelie Svensson