Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Information till handläggare/beställare

Ersta fristad är ett akut krisboende med plats för nio kvinnor och deras barn. Placeringen kan vara upp till sex månader.

Ersta fristad är ett skyddat boende med hemlig adress och hemligt telefonnummer. Tryggheten förstärks av dygnetrunt-bemanning och  ett bra geografiskt läge.

Personalgruppen består av välutbildade medarbetare med kompetens i mäns våld mot kvinnor och krisbemötande. Kompetens finns även för att  genomföra Trappansamtal med barnen.

Varje kvinna har två kontaktpersoner. Arbetet bedrivs utifrån givet uppdrag från socialtjänsten och enligt genomförandeplan.  Alla uppdrag anpassas individuellt och utgår ifrån kvinnans behov.

Personal finns på plats dygnet runt . Kontakta oss på telefon 070-484 37 08.

Om boendet:

  • Skyddad adress
  • Hemligt telefonnummer
  • Kvinnlig personal
  • Personal dygnet runt
  • Egen kontaktperson
  • Krisbemötande
  • Bearbetande stödsamtal
  • Egen lägenhet
  • Bearbetande samtal för barnen
  • Helpension

 

Kostnad: Kvinna 2.050kr/dygn. Barn 1.  1550kr/dygn, barn 2.  1350kr/dygn,  barn 3. och 4.   1150 kr/dygn.     Grundregeln är att vi inte tar emot pojkar över 12 år.

| Fler

Kontakt

Ersta Fristad
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta Fristad

Vid akut placering eller förfrågan om lediga platser ring: 
070-484 37 08 dygnet runt

Tf verksamhetschef
Annelie Svensson
@ Annelie Svensson