Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om oss

Ersta kyrka finns för alla olika verksamheter inom Ersta diakoni.

Ersta kyrka vill ge utrymme att reflektera över existentiella och andliga frågor genom att erbjuda bl.a. själavårdssamtal, andakter och retreater. Vi fortbildar personal inom områdena tros- och livsåskådning, etik och värdegrundsfrågor.

Som präster och diakoner finns vi till för patienter, boende, närstående och personal. Vi vänder oss till alla oberoende av tro och livsåskådning. Både präst och diakon har tystnadsplikt för det som sägs i själavårdssamtal men prästen har absolut tystnadsplikt för allt som sägs inom själavård och bikt. Vi för därmed inga journaler.

 

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst