Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Fördjupning

Fördjupning

Ersta kyrka finns både på sjukhuset och i de sociala verksamheterna. I livets gränssituationer väcks ibland frågor som kan handla om t.ex. vår existens eller Gud.

Ersta kyrka vill ge utrymme att reflektera över dessa frågor genom att erbjuda själavårdssamtal, andakter och gruppsamtal. Som präster och diakoner finns vi till för patienter, boende, närstående och personal. Vi vänder oss till alla oberoende av tro och livsåskådning. Både präst och diakon har tystnadsplikt för det som sägs i själavårdssamtal men prästen har absolut tystnadsplikt för allt som sägs inom själavård och bikt. Vi för därmed inga journaler.

Internt fortbildar vi personal inom områdena: tros- och livsåskådning, etik och värdegrund.

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst