Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Körer

Gustaf Sjökvists kammarkör

Hos oss finns Gustaf Sjökvists kammarkör som medverkar vid gudstjänster och konserter.

Gustaf Sjökvists Kammarkör

Sedan 2011 har vi ett nära samarbete med Gustaf Sjökvists kammarkör. Kören är en fristående kör med Ersta kyrka som sin hemkyrka.
Läs mer om kören på deras egen webbplats: www.gskk.com 

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst