Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Läkemedelsstudier

  • SVEAH A Swedish observational study on Vedolizumab assessing Efficacy and Health resource utlilization in patients with IBD.

    Svar:

    Studien utförs av forskningshuvudmannen docent Jonas Halfvarson, Örebro Universitetssjukhus, registerhållaren (SWIBREG), i samarbete med Takeda Pharma AB.Vedolizumab är ett nytt biologiskt läkemedel. Med SVEAH-studien vill man ta reda på hur effekten och livskvalitetförbättringen ser ut för preparatet när det används i klinisk praxis samt utvärdera huruvida Vedolizumab kan bidra till att minska hälso- och sjukvårdskostnader. 

    Huvudansvarig på Ersta sjukhus är Jenny Delin. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00