Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Medarbetare

På Ersta sjukhus tjänstgör 10 gastroenterologer varav 3 är disputerade och 2 har pågående doktorandprojekt med extern finansiering.

Adam Carstens - har pågående avhandlingsarbete "Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, - studier av mikrobiota". Avhandlingsarbetet är en del av att nationellt projekt syftande till att kartlägga olika mekanismer bakom uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom. Dr. Carstens är registrerad vid institutionen för hälsovetenskap och medicin, Universitetssjukhuset Örebro.

Izabella Janczewska (PhD) - disputerade på Vitamin A metabolism in inflammatory bowel diseases i Warszawa, Postgraduate Center för Medical Education. Dr. Janczewska har bedrivit forskning på magsyrareglerande mekanismer som postdoc i Munchen, Klinikum rechts der Isaar och Huddinge Universtitetssjukhus. Dr Janczewska har också forskat på leversjukdomar på Huddinge Universitetssjukhus och är nu ansvarig för samordning av forskningsprojekt på Ersta sjukhus. 

Edgar Jaramillo (PhD)  - disputerade på Endoscopical detection of subtle mucosal changes of the colon and rectum. Dr.Jaramillo anordnar kurser på nationell och europeisk nivå inom koloskopi i samarbete med kollegor från Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus och Japan. Han har också publicerat en interaktiv atlas i Gastrointestinal endoskopi som används inom grundutbildningen för blivande endoskopister. Dr. Jaramillo är anknuten till Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2.

Annalena Lönn - är lärare på läkarprogrammet Karolinska Institutet inom professionell utveckling. Dr. Lönn bedriver forskning på KI inom pedagogik och professionell utveckling. Projektet är finansierat av vetenskapsområdet och rör lärande och utveckling av empatisk förmåga och emotionella påfrestningar hos studenter och nyblivna läkare. Forskningen sker i samarbete med Linköpings Universitet.

Joel Marmur (PhD) -  har disputerat på: ”Fett- och järnöverskott hos patienter med kronisk leversjukdom”. Den innefattar studier av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. 

Anette Forsell är forskningssjuksköterska som tidigare arbetat på Karolinska universitetssjukhuset inom gastroenterologi sedan 1990. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00