Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi som jobbar på forskningsenheten

På forskningsenheten arbetar 6 personer och 9 projektledare, vi producerar ca 10-20 st publikationer per år som publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

För att komma i kontakt med någon av personerna nedan, vänligen använd följande e-post-adress: forskningsenheten@erstadiakoni.se

Forskningsenhetens medarbetare

Ann-Sofie Andersson, chefsjuksköterska
1979 sjuksköterskeexamen
22 år erfarenhet av klinisk forskning

Anette Bratt, Forskningskoordinator
1974 biomedicinsk analytiker examen inriktning klinisk fysiologi
42 års erfarenhet av klinisk och analytisk forskning

Ami Bylund, forskningssköterska
1998 sjuksköterskeexamen
16 års erfarenhet av klinisk forskning

Nina Blommé, forskningssköterska
1987 sjuksköterskeexamen
15 års erfarenhet av klinisk forskning

Charlotte N Jönsson, forskningssköterska
1996 sjuksköterskeexamen
17 års erfarenhet av klinisk forskning

Monica Johansson, undersköterska, registerkoordinator
1987 undersköterskeexamen
16 års erfarenhet av klinisk forskning

Projektledare

Anders Thorell, Professor, överläkare, forskningschef
1989 Läkarexamen, Karolinska Institutet
1993 PhD, Karolinska Institutet, akademisk avhandling ”Insulin Resistance After Elective Surgery – and the Effect of Preoperative Glucose infusion”.
1998-1999 Post doc, Joslin Diabetes Center, Harvard University, Boston
1999 Docent i kirurgi, Karolinska Institutet
2013 Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper Danderyd sjukhus.

Forskningsområde
Huvudsakligen metabolism i relation till stress i samband med kirurgi.
Muskelfysiologi särskilt glukosmetabolism och effekt av träning.
Utvärdering av kirurgiska tekniker.
Effekt av bariatrisk kirurgi på Obesitas.

Handledarskap
Huvud-/bihandledare till 12 doktorander.

Publikationer
120 originalartiklar och 30 översiktsartiklar och bokkapitel.

Jonas Nygren, docent, överläkare.
1988 Läkarexamen, Karolinska Institutet
1997 PhD, Karolinska Institutet, akademisk avhandling ”The Sites and Mechanisms of Postoperative Insulin Resistance”
1998-1999, Post doc Endocrine Research Unit, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, US
2003 docent i kirurgi, Karolinska Institutet

Forskningsområde
Forskning inom perioperativ metabolism och perioperativ vård framför allt hos patienter som genomgår stor kolorektalkirurgi. Aktivt forskningsnätverk med ERAS, Endocrine Research Unit, Mayo Clinic och Joslin Diabetes Centre.

Handledarskap
Huvud-/bihandledare till 7 doktorander.

Publikationer
61 originalartiklar och 36 översiktsartiklar och bokkapitel.

Lars Lundell, Professor, senior forskningsrådgivare
1975 läkarexamen Lunds universitet
1975 PhD Lunds universitet, akademisk avhandling, ”The significance of gastric mucosal histamine in exciting gastric secretion in the rat”
Docent i kirurgi
Professor i kirurgi

Nuvarande engagemang
Heders gästprofessor, södra Danmarks universitet.
Professor emeritus, Karolinska institutet
Senior klinisk forskningsrådgivare, Karolinska universitetssjukhuset
Senoir forskningsrådgivare Ersta sjukhus

Forskningsområde
Intramucosala mekanismer som är involverade i regleringen av magsyrasekretion.
Patofysiologiska mekanismer som är involverade i magsår.
Medicinsk och kirurgisk behandling av refluxesofagit.
Mekanismer involverade i patogenesen av refluxsjukdom.
Behandling av cancer i matstrupen och gastroesofageal övergång.
Behandling av cancer i magen.
Förloppet och behandling av blödning i övre magtarmkanalen.
Behandling av carcinom i bukspottskörteln.
Kirurgisk behandling av morbid obesitas.
Behandling och Hepatobiliära maligniteter.

Handledarskap
Huvudhandledare till 20 doktorander

Publikationer
Mer än 300 originalpublikationer.

Bengt Håkanson, PhD, överläkare
1984 Läkarexamen, Karolinska Institutet
2006 PhD, Karolinska Institutet, akademisk avhandling  ”Studies of preoperative evaluation and surgical procedures of gastroesophageal reflux diseare”

Forskningsområde
Utvärdering av olika kirurgiska antireflux metoder.

Publikationer
7 originalartiklar och 1 översiktsartiklar och bokkapitel.

Josefin Segelman, PhD, Överläkare
1998 Läkarexamen, Karolinska Institutet
2012 PhD, Karolinska Institutet, akademisk avhandling “Colorectal Cancer – Aspects of multidisciplinary treatment, metastatic disease and sexual function”.

Forskningsområde
Ämnesområdet kolorektal kirurgi, majoriteten inom kolorektal cancer. Forskningen omfattar epidemiologisk forskning, mätning av patientrapporterade mått och internationella jämförelser.

Handledarskap
Bihandledare för 1 doktorand

Publikationer
13 originalartiklar och 2 översiktsartiklar

Ami Bylund PhD, Leg. Sjuksköterska
1998 Sjuksköterskeexamen
2007 Magisterexamen
2017 Linnéuniversitetet, akademisk avhandling ”Wait for us to catch up” Aspects of family functioning after gastric bypass surgery”.

Forskningsområde
Familjefunktion i samband med obesitaskirurgi

Publikationer
3 originalartiklar

Peter Gerber, doktorand, bitr. överläkare
2001 Läkarexamen, Karolinska Institutet
2016 doktorand, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Forskningsområde
Effekt av bariatrisk kirurgi på obesitas.

Publikationer
2 originalartiklar

Solveig Elmér, doktorand, överläkare
läkarexamnen
2010 doktorand, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Forskningsområde
Utvärdering av ny undersökningsmetodik samt operationsmetoder vid benigna proktologiska sjukdomar (hemorrojder, analfistlar).

Publikationer
1 originalartikel

Jael Tall, Specialistläkare
2006 Läkarexamen, Karolinska Institutet
2016 specialistläkare i kirurgi

Forskningsområde
Bukväggskirurgi

Publikationer
1 originalpublikation

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00