Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Besökstider

Besökstider

På vårdavdelningarna är besökstiden 14.00-19.00 alla dagar. På uppvak­ningsavdelningen kan vi tyvärr inte ta emot besök. På intensivvårdsavdelning­en går det bra att besöka patienter efter överenskommelse med personal.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00