Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patientvägledare

Till patientvägledaren kan du vända dig om du har behov av att tala med någon annan än vårdpersonalen om den vård du har fått. 

Patientvägledaren kan även ge dig råd i frågor kring kontakt med myndigheter och spärr av journal

Tel: 08-714 61 37.

Till patientvägledaren kan du vända dig om du har behov av att tala med någon annan än vårdpersonalen om den vård du har fått.

Patientvägledaren kan även ge dig råd i frågor kring kontakt med myndigheter och spärr av journal
| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00