Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin.

Våra väntetider till nybesök och operation skall uppfylla vårdgarantin.

  • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
  • Du ska få tid för operation inom 90 dagar från beslutsdatum.
  • Om vi inte lyckas erbjuda dig besök och behandling inom denna tid har du rätt att byta till en annan vårdgivare. Då ska du kontakta vårdgarantikansliet.
| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00