Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi ger specialistvård i hemmet

Ersta ASIH är ett multiprofessionellt team med specialistkompetens för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, familjeterapeut, kurator och sekreterare. Vi är tillgängliga dygnet runt och har även beredskap för att ge vård i hemmet vid livets slut.

Asih_bilFlertalet av våra patienter har en cancersjukdom, men andra svåra kroniska sjukdomar som exempelvis KOL och hjärtsvikt förekommer också. I vår expertkompetens ingår bland annat att förebygga och behandla smärta och andra symtom som kan uppkomma vid svåra sjukdomar. Vi kan ge avancerade behandlingar med dropp, smärtpumpar, antibiotika och mycket mer.

Nya patienter ansluts till oss när vi fått remiss från behandlande läkare. Många patienter har kvar sin kontakt med en specialistklinik på ett storsjukhus under inskrivningen i ASIH. Vi samarbetar nära med andra vårdgivare för att samordna och underlätta vården runt patienten. Den vård som du får av oss på Ersta ASIH är avgiftsfri.

Vårt mål är att ge högsta möjliga livskvalitet och den trygghet som gör det möjligt att, trots sjukdom, kunna leva ett så smärtfritt och aktivt liv som möjligt. Vi kan ofta hjälpa till med anpassningar i hemmet och ge råd om hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Vården planeras löpande genom samtal mellan oss, patienten och anhöriga.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
ASIH

Postadress
Box 4619 
116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
ASIH
Folkungagatan 121

Telefon 08-714 61 65
Koordinator
08-714 66 11

Chefsjuksköterska ASIH
Telefon 08-714 66 15

Fax 08-714 66 67 

Hitta hit:

 

Aktivitetsschema

Tänd glasljuslykta med hög låga

Här presenterar vi våra olika aktiviteter under höstveckorna 2016. Aktiviteterna är kostnadsfria för våra patienter.Varmt välkomna! 

Aktivitetsschema