Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vanliga frågor

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Anestesi och intensivvård
Fjällgatan 44

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79