Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Avancerad behandling för akalasi

Akalasi är en kronisk störning i matstrupens motorik som leder till sväljningssvårigheter. På Ersta sjukhus får patienterna de mest avancerade behandlingarna som finns idag.

Akalasi innebär att både mat och vätska får svårt att passera från matstrupe till magsäck. Det är en mycket ovanlig sjukdom som oftast drabbar personer mellan 20 och 40 år, men den förekommer i alla åldrar. Sjukdomens huvudorsak är fortfarande okänd men man tror att den beror på att nerver som sköter rörligheten i matstrupen skadas.

Kirurgi minskar muskelkrampen

All behandling för akalasi syftar till att minska muskelkrampen i matstrupens nedersta del. Den vanligaste behandlingsformen är titthålsoperation. Då delas muskulaturen i matstrupens vägg så att motståndet minskar och mat och dryck kan passera lättare.

Forskning och utveckling

På kirurgkliniken vid Ersta sjukhus har vi lång erfarenhet av att behandla olika typer av godartade matstrupssjukdomar. Hos oss opereras 40-60 patienter per år från hela Sverige. Vår forskningsavdelning är drivande när det gäller att utveckla nya behandlingsmetoder för bland annat akalasi.

Forskningsstudie om gastroskopi

Som enda sjukhus i Sverige opererar vi vissa akalasipatienter med hjälp av gastroskopimetoden poem (peroral endoskopisk myotomi). Det innebär att kirurgen går ner via matstrupen med ett instrument i stället för att göra ett kirurgiskt snitt genom huden. Denna operation görs än så länge inom ramen för en stor internationell studie som jämför resultatet av titthålskirurgi och poem.

Efter akalasioperationen

Efter en akalasioperation kan man oftast börja äta skonkost redan dagen efter ingreppet. Man är vanligtvis kvar på sjukhuset 1-2 dygn. All kirurgisk behandling kan ge komplikationer men när det gäller akalasioperationer är de mycket sällsynta. Om du får nya smärtor efter utskrivning ska du genast ta kontakt med oss. Vi har möjlighet att ta emot våra opererade patienter dygnet runt.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44, 1tr

Telefon
08-714 61 88
måndag-torsdag klockan 08:30-14:00
fredagar klockan 08:30-11:00

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster (ändring av operationstid skall göras per telefon till operations-planeringen)

Operationsplaneringen
Telefon: 08-714 61 78
Måndag-fredag klockan 08.30-11.00

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79