Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Bråckoperation på Ersta sjukhus

På Kirurgkliniken erbjuder vi även operationer för de flesta andra typer av bukväggsbråck såsom ärrbråck, navelbråck, epigastricabråck och Spigelibråck. Många av ingreppen görs med titthålsteknik, vilket i de flesta fall innebär snabbare återhämtning.

Operation för symptomgivande ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. På Ersta sjukhus genomför vi varje år över 500 bråckoperationer.

Operation vid bråck

En bråckoperation utförs under narkos alternativt med ryggbedövning eller lokalbedövning. Om du har speciella önskemål eller frågor kan du få träffa en narkosläkare på öppenvårdsmottagningen före operationen. 

Operationen sker som regel via ett snitt i ljumsken. Bråcksäcken tas bort och bukväggen förstärks ofta med hjälp av ett nät som täcker det försvagade området. 

Efter operation

Efter operationen kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmars observation där får du komma tillbaka till vårdavdelningen. De flesta har ganska lindriga besvär efter den här typen av operation, men många nyopererade känner av viss värk och smärta i operationsområdet.

Du kan räkna med att gå hem operationsdagen eller dagen efter operation. Den normala sjukskrivningstiden är 1-3 veckor.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44, 1tr

Telefon
08-714 61 88
måndag-torsdag klockan 08:30-14:00
fredagar klockan 08:30-11:00

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster (ändring av operationstid skall göras per telefon till operations-planeringen)

Operationsplaneringen
Telefon: 08-714 61 78
Måndag-fredag klockan 08.30-11.00

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79