Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Splenektomi

På Ersta sjukhus kirurgklinik gör vi så kallad splenektomi, där man avlägsnar mjälten. Operationerna utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Mjälten fungerar som ett slags "filter" för blodet, men vi kan leva utan organet. Vid vissa sjukdomstillstånd måste man ta bort mjälten med så kallad splenektomi. De flesta splenektomier utfördes tidigare på Karolinska Universitetssjukhuset men sedan några år har Ersta sjukhus tagit över operationerna. Ingreppet passar oss väl eftersom vi har stor erfarenhet av sådan typ av kirurgi och egen intensivvårdsavdelning.

Operation av mjälte

Operationen kan i de allra flesta fall utföras med titthålsteknink, men i vissa fall behövs ett lite större snitt för att få ut mjälten.

Efter operation

Patienten kan i allmänhet skrivas ut dagen efter operationen och ett par veckors sjukskrivning brukar vara tillräckligt. Vid misstanke om komplikationer ska man i första hand kontakta kirurgkliniken på Ersta sjukhus. I övrigt är det patientens vanliga specialistmottagning som sköter uppföljningen efter operationen.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44, 1tr

Telefon
08-714 61 88
måndag-torsdag klockan 08:30-14:00
fredagar klockan 08:30-11:00

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster (ändring av operationstid skall göras per telefon till operations-planeringen)

Operationsplaneringen
Telefon: 08-714 61 78
Måndag-fredag klockan 08.30-11.00

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79