Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Cancer i tjocktarmen och ändtarmen

I Sverige är tjock- och ändtarmscancer den tredje vanligaste cancerformen hos såväl kvinnor som män, efter bröst-, prostata- och hudcancer. Varje år drabbas mer än 6000 personer.

Ersta sjukhus är ett av sjukhusen som utreder och opererar flest fall i Sverige. Vi deltar förstås i det Nationella kvalitetsregistret för kolorektalcancer och våra resultat står sig väl i jämförelse med övriga sjukhus som opererar dessa tumörformer. Vi bedriver även specialiserad forskning inom området.

Mer information om cancer i tjock- och ändtarm finns på Cancerfondens hemsida.
Cancerfonden.se >>

Bästa behandling

I det så kallade multidisciplinära teamet ingår tarmkirurg, onkolog, röntgenläkare, patolog, specialistsjuksköterska och stomiterapeut. Teamet gör en samlad bedömning av vilken behandling som är den bästa för varje patient. Beslut om behandling fattas av patienten och den ansvariga kirurgen. Alla patienter har en patientansvarig tarmkirurg och en kontaktsjuksköterska.

Tjocktarmscancer (Koloncancer)

Tjocktarmscancer behandlas med operation där det sjuka partiet av tjocktarmen tas bort med god marginal. Dessa operationer kan ofta genomföras med titthålsteknik. Ibland rekommenderar vi att patienten får cytostatika, cellgifter, efter operation.

Ändtarmscancer (Rektalcancer)

Ändtarmscancer behandlas med operation. Patienten får ofta strålbehandling före operationen och i mer avancerade fall även cytostatika.

Polyp i ändtarmen

Godartade förändringar i ändtarmen kan behandlas med en skonsam operationsmetod, så kallad Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi.

Analcancer

Analcancer är en ovanlig tumör som utgår från celler i analkanalen. Det är en annan cancerform än tjock- och ändtarmscancer. Behandlingen startar med strålbehandling och cytostatika. Om tumören finns kvar efter den behandlingen görs operation. Ersta sjukhus är regionalt centrum för utredning, behandling och operation av analcancer.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44, 1tr

Telefon
08-714 61 88
måndag-torsdag klockan 08:30-14:00
fredagar klockan 08:30-11:00

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster (ändring av operationstid skall göras per telefon till operations-planeringen)

Operationsplaneringen
Telefon: 08-714 61 78
Måndag-fredag klockan 08.30-11.00

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79