Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Sköldkörtelsjukdom

Om sköldkörteln tillverkar för lite eller för mycket hormon kan man bli allvarligt sjuk. Båda tillstånd kan ge en rad olika symtom som kan misstolkas. Både överproduktion, så kallad hypertyreos, och underproduktion, kan behandlas effektivt.

Sköldkörteln sitter på halsens framsida. Den producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. För låg produktion av sköldkörtelhormon leder till så kallad hypotyreos och låg ämnesomsättning, vilket bland annat kan ge viktökning. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och drabbar oftast medelålders och äldre. Behandlingen består av hormonersättning.

Hypertyreos kan ge hjärtproblem

För höga hormonnivåer ger hypertyreos som tvärtom gör att ämnesomsättningen går på högvarv och då tappar man vikt. Hypertyreos behandlas med hormonhämmande läkemedel. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Hypertyreos kan ge vitt skilda symtom som dessutom ofta kommer smygande. Många tror att symtomen beror på stress eller vanlig trötthet. Ofta, men inte alltid, är sköldkörteln förstorad.

Hos yngre är symtomen ofta många: Man känner sig varm, är trött, kan få menstruationsrubbningar, hjärtklappning och ökad puls. Viktnedgång är också vanlig, liksom darrningar, diarré. En del får psykiska symtom som oro, sömnstörningar, irritation, ilska och gråter lätt. Muskelsvaghet, hudproblem och håravfall förkommer också.

Äldre med hypertyreos har ofta bara några av symtomen, som hjärtklappning och hög puls eller viktnedgång. Hypertyreos ökar också risken för benskörhet.

Den vanligaste orsaken till hypertyreos är att immunsystemet reagerar felaktigt och bildar antikroppar mot sköldkörteln som stimulerar den till ökad hormonbildning. Nästan lika vanligt hos lite äldre personer är att en del av sköldkörteln börjar överproducera hormon, så kallad toxisk knölstruma. Andra typer av hypertyreos är Graves sjukdom, Basedows sjuka eller toxisk diffus struma.

Hypertyreos behandlas med sköldkörtelhämmande läkemedel. Behandlingen pågår vanligtvis 18-24 månader och följs upp på mottagningen med regelbunden provtagning och besök. Ibland är det aktuellt att välja behandling med radiojod och vi remitterar då till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för behandlingen. Efterkontroll och uppföljning sker inledningsvis på vår mottagning.

Obehandlad hypertyreos kan leda till förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Brist på sköldkörtelhormon

Hypotyreos är den vanligaste sköldkörtelsjukdomen och många kan ha diffusa symtom under lång tid utan att bli diagnosticerade och få behandling.

Tidiga symtom på hypotyreos är trötthet eller känsla av brist på energi, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Efter en längre tids sjukdom kan man få symtom som torr hud och torrt hår, förstoppning och sämre minne.

Hypotyreos kan i de flesta fall dignosticeras med blodprov men ibland behöver man ta ett prov från sköldkörteln med så kallad finnålsbiopsi. De flesta får behandling med hormonersättning hos sin husläkare. 

Gravida med sköldkörtelsjukdom

Vid graviditet och sköldkörtelsjukdom är uppföljningen av medicinering och prover extra viktig och om det blir aktuellt samarbetar vi med specialistmödravård och kvinnoklinik.

Knöl på halsen där sköldkörtelfunktionen (hormonhalten) är normal bör i första hand utredas med cellprov (på cellprovsmottagning) efter remiss från i första hand husläkaren.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Diabetes- och endokrinologimottagningen

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Fjällgatan 45
Alla patienter ska anmäla sig i receptionen på Fjällgatan 44 

Kontaktperson
Elisabeth Niklasson

Öppettider
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30
Fredag kl. 08.00-15.00

Kontakta oss
Kontakta oss i första hand på 1177.se som är öppet dygnet runt. Här kan du av- och omboka din tid till diabetessjuksköterska och dietist. Du kan också skriva ett meddelande, förnya recept, och beställa hjälpmedel.

Telefonnummer: 08-714 62 10 leder till vår telefonsvarare där vi tar emot receptförfrågningar, beställning av hjälpmedel, om- och avbokningar dygnet runt. Det är viktigt att du tydligt talar in ditt personnummer, namn och telefonnummer.