Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Forskning och utveckling: Utmattningssyndrom och depression

Stressrapport

Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus har i januari 2017 presenterat en rapport om utmattningssyndrom på uppdrag av Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsförvaltning. Rapporten beskriver utvecklingen av Erstamodellen, ett tvåårigt projekt om behandling av stressrelaterad ohälsa hos sjukvårdspersonal som bedrivits på psykiatriska kliniken.

Bakgrund

I samarbete med Karolinska Institutet har ett forskningsprojekt genomförts som syftar till att skilja utmattningssyndrom från depression. Utmattningssyndrom och depression är skilda tillstånd men förekommer ofta under en period samtidigt vilket gör det svårt att hitta rätt behandling. Att tidigt diagnosticera ett tillstånd korrekt leder till att riktad behandling kan sättas in snabbare och därmed minska lidandet för den drabbade. I detta projekt vill vi undersöka om olika faktorer i vårt blod skiljer sig åt mellan utmattade, deprimerade och friska personer.

Sjukvårdspersonal en utsatt grupp

Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar allt fler. Vi vet idag att stress ökar risken för förtidig död, inte minst när det gäller hjärtkärlsjukdom och cancer. Personer som arbetar inom sjukvården verkar vara en särskilt utsatt grupp. I studien deltog 159 personer. 

Den undersökta gruppen utgörs framförallt av läkare och sjuksköterskor med utmattningssyndrom och syftet med projektet har varit att kartlägga omfattningen av problemet samt skapa, prova, utvärdera och vidareutveckla en behandlingsmodell för patienter med stressrelaterad psykisk sjukdom, främst utmattningssyndrom. Det finns idag väldigt få studier gjorda på utmattningssyndrom och hur de behandlas på effektivast sätt.

Resultat med Erstamodellen

Erstamodellen fokuserar på en individanpassad behandling, att se till patientens hela livssituation och inte bara det akuta problemet vilket är viktigt för att kunna utforma en individuell och fungerande vårdplan. Modellen inriktar sig på öppenvårdbehandling både individuellt och i grupp. Efter 12 månaders behandling hade sjukskrivningsgraden sjunkit från 100 % till 30 %.

Studien visar att andra framgångsfaktorer för en bra behandling är en nära kontakt med arbetsgivare och koordinering med till exempel försäkringskassa och andra vårdgivare, något som inte alltid fungerar i dagsläget. Ett snabbt omhändertagande är också en viktig del för att öka patientens chanser till en bra återhämtning. Behovet av återfallspreventiva insatser är stort.

Läs hela forskningsrapporten här: Psykiatrisk öppenvård enligt Erstamodellen för sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67