Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Öppenvård

Ersta sjukhus psykiatriska öppenvårdsmottagning erbjuder psykiatrisk specialistvård till sjukvårdspersonal i aktiv tjänst och personer med särskilt sekretessbehov. Här arbetar bl a psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Behandlingsutbud

Basen i öppenvårdens verksamhet utgörs av individuella besök dels hos läkare och dels hos övriga behandlare. Inriktningen kan vara i form av farmakabehandling, stödsamtal, och individuella psykoterapier i begränsad omfattning. Våra psykologer/psykoterapeuter representerar flera olika teoriområden som KBT, psykodynamisk terapi, systemisk terapi etc. Vi har ett väl utvecklat program avseende olika gruppterapier för till exempel utmattningssyndrom, depression, sömnproblem, ångest och patienter med behov av psykiatrisk fysioterapi.

Vi erbjuder också par- och familjeterapi där anhöriga blir aktiva i behandlingen. Våra arbetsterapeuter gör funktionsbedömningar och erbjuder arbetsterapi om det är indicerat.I förekommande fall gör vi utredningar och erbjuder behandling till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi erbjuder även stöd och behandling till personer som ligger i riskzonen för att utveckla alkohol- eller drogberoende.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67