Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Utmattningsföredrag

För dig som är patient på Ersta psykiatriska klinik erbjuder vi föredrag om utmattningssyndrom. Här kan du se vårens teman och datum för föredragen.

Från Utmattning till Balans i vardagen

Många i dagens samhälle lider av stressrelaterad psykisk ohälsa och drabbas av utmattningssyndrom. Ersta psykiatriska klinik har sjukvårdspersonal som målgrupp. Människor i vårdande yrken är överrepresenterade när det gäller stressrelaterad ohälsa. Vi vet att det innebär ett stort lidande för individen och det kan vara svårt att förstå och acceptera att man själv är drabbad.

Det finns olika rön om vad som är bra och vad som fungerar i en rehabiliteringssituation. Vi erbjuder därför en öppen och kostnadsfri föreläsningsserie om utmattningssyndrom. Vi tar upp utmattningsförloppet, hur man kan tänka, förändra och återgå till en mer hållbar och meningsfull livssituation. Vi kommer att gå igenom hur stress påverkar våra liv och delge kliniska erfarenheter och vägleda dig i vårt behandlingsutbud.

Föreläsningarna kommer att äga rum på Ersta psykiatriska klinik, plan 6, måndagar mellan 14.00-16.00. Kod för att komma in på plan 6 finns i receptionen. Föreläsningarna har 5 teman:

 1. Introduktion. Stress. Att vara sjukskriven. Erstas behandlingsutbud. Tips, vad kan du göra själv.
  Föreläsningar: 28 augusti, 2 oktober, 6 november och 11 december.

 2. Vardagsrevidering. Perspektiv på aktivitetsmönster och beteende i vardagen. Återhämtning i vardagen.
  Föreläsningar: 4 september, 9 oktober, 13 november och 18 december.

 3. Det dysreglerade stressystemet i praktik och teori. Metoder att jobba via kroppen. Om mindfulness.
  Föreläsningar: 11 september, 16 oktober, 20 november och 8 januari (2018)

 4. Arbetsrelaterad stress. Återgång i arbete. Ett hållbart arbetsliv.
  Föreläsningar: 18 september, 23 oktober 27 november och 15 januari (2018)

 5. Diskussionsforum och erfarenhetsutbyte. Att reflektera över sin egen situation och möjligeter till förändring.
  Föreläsningar: 25 september, 30 oktober, 4 december och 22 januari.

Du behöver inte föranmäla dig utan bara registrerar dig hos gruppledaren när du kommer till föreläsningen. Gruppledare: Lisa Brändström, leg arbetsterapeut och Eva Estberger Kaya, leg fysioterapeut.

Vid frågor kontakta Lisa Brändström på tel 08-714 64 84

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Solveig Strandberg Eriksson
Telefon 08-714 62 55

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

Chefsjuksköterska
Annie Vestlund
Telefon 08-714 64 66