Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Heldygnsvård

Ersta sjukhus avdelning för psykiatrisk heldygnsvård är en länk i en vårdkedja där det är viktigt att du som patient redan vid inskrivningen har en etablerad öppenvårdskontakt där den psykiatriska vården kan fortsätta efter vårdtiden hos oss.

På avdelningen vårdas sjukvårdspersonal och personer med särskilda sekretessbehov. Patienter med specialistremiss/betalningsförbindelse tas emot från hela landet. Väntetiden till heldygnsvården varierar och vi strävar efter att den skall vara så kort som möjligt. Syftet med vården är att skapa möjligheter till förändring. Den mänskliga kontakten, reflektionen, vårdkulturen och mötet med professionella vårdare är faktorer som bidrar till att lidandet lindras och hälsoprocesser kommer igång, vilket kan ge patienten nya redskap att hantera sin situation och sitt liv.

Vården bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och bygger på att gemensamma överenskommelser kan göras med patienten och att denne är aktiv i sin vårdplanering. Avdelningen har enbart planerade inläggningar.Inom heldygnsvården arbetar psykiatriker, underläkare, psykiatrisjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

För akutvård hänvisas till länsakuten S:t Göran alternativt till akutteamen inom de psykiatriska sektorerna.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67