Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stressrelaterad psykisk ohälsa

På psykiatriska kliniken har vi lång erfarenhet av att behandla vårdanställda med utmattningssyndrom och annan stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi vet vilka tuffa krav som ställs på anställda inom vården – och förstår patientens situation. Vi håller nu på att utveckla ett specifikt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal med dessa problem, något som länge saknats inom den psykiatriska vården. Detta program utvärderas kontinuerligt genom patientnära uppföljningar som kommer våra patienter till gagn.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken (upphörde den 28 december 2018)

Växel 08-714 62 70