Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ultraljud

Till röntgen kommer du via remiss för att utföra din ultraljudsundersökning. Undersökningen utförs alltid av en läkare som är specialist i medicinsk radiologi.

Vad är ultraljud

Ultraljud är en smidig och skonsam undersökningsmetod för att upptäcka sjukdomstillstånd bland annat i buken, till exempel i levern, gallvägar, gallblåsa, njurar, bukspottskörtel och mjälte. Även andra kroppsdelar kan undersökas med hjälp av ultraljud. Med en tunn nål kan man med hjälp av ultraljud ta vävnadsprov även kallad finnålspunktion exempelvis från sköldkörteln.

Före din ultraljudsundersökning

Vi tar emot patienter som kommer via remiss för ultraljudsundersökningar.

Hur du ska förbereda dig inför din ultraljudsundersökning kan variera beroende på vilket organ som ska undersökas. När buken ska undersökas är det vanligt att man behöver vara fastande fyra timmar inför undersökningen. I kallelsen du får hemskickad till dig framgår vad som gäller inför just din ultraljudsundersökning. 

Under din ultraljudsundersökning

En ultraljudsundersökning utförs oftast när du ligger ned. Det är alltid en röntgenläkare som gör undersökningen. I samband med undersökningen stryker läkaren ut kontaktgel över det område som ska undersökas.

Ibland kan man behöva komplettera med kontrastmedel för att ge ytterligare information, för att på så sätt kunna säkerställa diagnos. Då sätter en sköterska en infartskanyl i ett blodkärl i armen för att kunna ge kontrastmedlet. 

Finnålspunktion

Om du har blivit remitterad för finnålspunktion (vävnadsprov) får du ligga ner på en brits under ultraljudsundersökningen. Huden i det aktuella området tvättas med sprit. Därefter sticker röntgenläkaren, under ultraljudsvägledning, med en tunn nål genom huden och in i den vävnad som provet ska tas ifrån för att på sätt få ut celler. Ibland kan det bli två eller tre stick. Cellerna som fångats upp av nålen förs ut på objektglas. Dessa skickas iväg till ett laboratorium för analys. Du får efter provtagningen ett plåster på huden och kan efter undersökningen återgå till normal aktivitet. 

Efter din ultraljusundersökning

Svaret på ultraljudsundersökningen får du av din läkare som skrivit remissen. Din läkare har i regel svaret på ultraljudsundersökningen inom 5 arbetsdagar från undersökningstillfället. 

Om du genomgått finnålspunktion är det också den läkaren som remitterat dig till röntgen på Ersta sjukhus som tar emot svaret på den laboratorieanalys som gjorts och informerar dig. 

På Ersta sjukhus är du som patient alltid i fokus. Ultraljudsundersökningen utförs alltid av en läkare som är specialist i medicinsk radiologi. Vi kan erbjuda dig korta väntetider.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Röntgenkliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Röntgenkliniken
Fjällgatan 44, plan 2

Drop-in
För skelettröntgen och lungröntgen:
Måndag-fredag kl. 08.00-15.30

Ring oss
Bokning MR, tel. 08-714 65 56
Bokning RTG, tel. 08-714 63 04

Telefontider
Måndag-torsdag kl 08.00-14.00
Fredagar kl 08.00-11.30 

Lämna gärna meddelanden för avbokning eller bokning på telefonsvararen, uppge namn, telefonnummer, bokad tid och namnet på personen du skulle träffa. För bokningar kan du uppge namn och telefonnummer, så ringer vi tillbaka.

Fax: 08-714 61 47
E-post:
1177 Vårdguidens e-tjänster