Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hemsjukvård för den som saknar ett hem

På Erstabacken får hemlösa människor vård för svåra somatiska sjukdomar – och ett hem för tillfrisknandet.

ErstabackenErstabacken är ett HVB-boende med sjukvård och socialt stöd för somatiskt sjuka som är hemlösa. Bland våra fjorton anställda finns en läkare, en kurator, vårdpersonal med psykosocial kompetens samt sjuksköterskor. Vi har nio platser för tillfälligt boende och sjukvård.

Våra boende har ofta problem med missbruk och/eller psykiatriska och sociala problem. Vi arbetar med deltagande och respekt vilket innebär att vi möter de boende där de är, praktiskt, hälsomässigt och socialt. Vi ser till hela människan, månar om det psykiska och sociala välbefinnande och har som mål att så många som möjligt så småningom ska kunna klara ett självständigt boende.

Erstabacken bygger på samverkan mellan Ersta diakoni och Stockholms läns landsting samt Stockholms stad genom Socialnämnden. Både och Stockholms stad och Stockholms läns landsting är huvudmän.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Erstabacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstabacken
Erstagatan 1E

Expeditionen har telefonnummer 08-714 64 10 och är tillgänglig dygnet runt.

Enhetschef
Madeleine Ask
Telefon:  076-720 85 82

Ansvarig läkare
Robert Irestig
Telefon: 08-714 68 15
@ Robert Irestig

Madeleine Ask