Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hur kommer man till Erstabacken?

För att skrivas in på Erstabacken behöver man ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Undantaget är en sjukvårdsplats som Erstabackens läkare förfogar över.

Grundförutsättningen för att skrivas in är behov av behandling av en svår somatisk sjukdom som man har svårt att få vård för på vanligt sjukhus. Har du frågor om platser, se informationen till remittenter och socialtjänsten här på hemsidan eller kontakta enhetschefen Ebbe Lindström.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Erstabacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstabacken
Erstagatan 1E

Expeditionen har telefonnummer 08-714 64 10 och är tillgänglig dygnet runt.

Enhetschef
Madeleine Ask
Telefon:  076-720 85 82

Ansvarig läkare
Robert Irestig
Telefon: 08-714 68 15
@ Robert Irestig

Madeleine Ask