Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nytt projekt ger hemlösa extra socialt stöd

Erstabacken

Nu startar Erstabacken ett efterlängtat projekt med en behandlingspedagog, tack vare insamlade medel. Ett projekt för att utveckla det psykiska och sociala stödet till de boende som tidigare levt i hemlöshet. Målet är att så många som möjligt så småningom ska klara ett självständigt boende efter tiden på Erstabacken.

Tack vare insamlade medel kan Erstabacken nu erbjuda ännu mer stöd. Anna Larsson är nyanställd behandlingspedagog på Erstabacken och del i ett årslångt projekt för att utveckla det psykiska och sociala stödet till de boende.

Sociala kvaliteten höjs

Fokus kommer att vara att stödja de boendes sociala liv på både individ- och gruppnivå. Det kan handla om allt från att göra utflykter till enklare aktiviteter som promenader eller fika. En stor del är att bara finnas till hands för den som behöver någon att prata med. Projektet möjliggör att den sociala kvaliteten höjs och det kan det leda till att missbruket minskar. Den interna läkningsprocessen med stärkt självkänsla personen en bättre chans att klara sig i samhället.

Övergången till självständigt boende

Anna kommer också att hjälpa de boende med praktiska saker, något som blir väldigt viktig i övergången från Erstabacken till något annan typ av boende. Att få hjälp med praktiska detaljer när man till exempel ska flytta till ett mer självständigt boende eller en egen lägenhet kan göra stor skillnad för framtiden. Hjälp och stöd ger bättre förutsättningar för att kunna komma tillbaka till samhället och inte till exempel falla tillbaka i missbruk. 

För de boende som kommer att avsluta sina liv på Erstabacken finns Anna också där som ett stöd. Någon som bara finns där att prata med om både svåra och vardagliga saker.  

- Det viktigaste med det här projektet tycker jag är att hela människan prioriteras, både det medicinska och sociala behovet. Jag vill att de boende ska känna det, förklarar Anna om sin roll. 

Efter tolv månader kommer projektet att utvärderas och förhoppningen är att det ska bli permanent. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Erstabacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstabacken
Erstagatan 1E

Expeditionen har telefonnummer 08-714 64 10 och är tillgänglig dygnet runt.

Enhetschef
Madeleine Ask
Telefon:  076-720 85 82

Ansvarig läkare
Robert Irestig
Telefon: 08-714 68 15
@ Robert Irestig

Madeleine Ask