Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Avvikelsehantering och Lex Maria

Om en har patient drabbats av eller utsätts för risk inom vår verksamhet är våra medarbetare skyldiga att rapportera det till sin närmaste chef för utredning. Allvarliga händelser och tillbud rapporteras vidare till chefläkare som tar ställning till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lagen Lex Maria.

Lex Maria

Vid allvarliga avvikelser räcker det inte att vi själva utreder och åtgärdar bristerna själva. Vår chefläkare anmäler då ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lagen Lex Maria för att vi skall få det prövat med avseende på om vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Här kan du se de anmälningar som vi har gjort sedan 2008 i sammandrag.

Avvikelsehantering

Alla rapporter om risker för vårdskada som våra medarbetare skriver utreds. Resultatet används för att ständigt förbättra våra verksamheter. Vid allvarliga och återkommande avvikelser görs utredningen i form av en strukturerad händelseanalys.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00