Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

För din skull

Vi finns till för din skull. Vår verksamhet bygger på idén att hjälpa. Vi vill ge dig bästa medicinska vård och vi vill att du ska känna trygghet och tillit hos oss.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Ersta sjukhus har tystnadsplikt. Det betyder att vi aldrig lämnar ut uppgifter om din sjukdom, din behandling eller din privata situation utan att du själv har godkänt det.
Om du vill att vi lämnar ut uppgifter, till exempel till en närstående som ringer och vill veta hur du mår, måste du berätta det för oss.

Patientsäkerhetskultur

År 2011 och 2014 deltog vi i en nationell mätning av patientsäkerhetskulturen, inom ramen av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Alla våra medarbetare fick svara på frågor om sin syn på våra patienters säkerhet och hur vi arbetar med risker, tillbud och vårdskador. Vi är stolta över att mätningen visar att vi är lika bra eller bättre än genomsnittet för landstingen i alla dimensioner som värderats. Vi kan också se att vårt resultat är oförändrat eller bättre en 2011 i tio av de femton dimensioner som mäts.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin. Våra väntetider till nybesök och operation skall uppfylla vårdgarantin.

  • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
  • Du ska få tid för operation inom 90 dagar från beslutsdatum.

Om vi inte lyckas erbjuda dig besök och behandling inom denna tid har du rätt att byta till en annan vårdgivare. Då ska du kontakta vårdgarantikansliet.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00