Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Bråck

Operation för symtomgivande ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen som utförs i såväl Sverige som övriga världen. På Ersta sjukhus, Kirurgkliniken erbjuder vi även operationer för de flesta andra typer av bukväggsbråck såsom ärrbråck (vanligast), navelbråck, epigastricabråck, Spigelibråck etc. Alltmer ofta utförs även dessa ingrepp med titthålsteknik, vilket i de flesta fall innebär ett snabbare återhämtningsförlopp.

Ljumskbråck

Ljumskbråck är vanligast hos män. Bråcket uppkommer genom att bukväggen i närheten av ljumskkanalen blivit försvagad. Detta i sin tur leder till att bukhinnan buktar mot huden som en liten säck, i vilken tarmen kan glida ut och in. När tarmen är ute i bråcksäcken syns bråcket som en bula i ljumsken eller ner mot pungen. När man lägger sig ner kan tarmen glida tillbaka in i bukhålan och då försvinner bulan.

Bråcket kan ge upphov till smärta i ljumsken, smärtan kan även stråla neråt. Ibland upplevs också en tryckkänsla i ljumsken. Om man vill bli av med sitt ljumskbråck måste det opereras.

Före operation

En bråckoperation utförs i narkos, ryggbedövning eller lokalbedövning. Om du har speciella önskemål eller frågor kan du få träffa en narkosläkare på öppenvårdsmottagningen före operation.

Före operationen ska du infinna dig på vårdavdelningen. Där får du träffa din läkare och din sjuksköterska.

Operation

Operationen sker som regel via ett snitt i ljumsken. Bråcksäcken tas bort och bukväggen förstärks. Ibland lägger man in ett nät som förstärkning. En del bråckoperationer utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik).

Efter operation

Efter operationen kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmars observation där får du komma tillbaka till vårdavdelningen. Man har i regel ganska lindriga besvär efter den här typen av operation. Många nyopererade har viss värk och smärta i operationsområdet. Mot värken får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Enstaka patienter får övergående problem med att kasta vatten efter operationen.

 

Operationerna, utförs med antingen öppen eller titthålsteknik och i stort sett alltid innebär inläggning av ett nät. De flesta operationer utförs i dagkirurgi och, efter överenskommelse med patienten, gärna i lokal-bedövning. Du kan räkna med att gå hem operationsdagen eller dagen efter operation. Inför hemgången har du ett samtal med din läkare.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00

Besöksadress
Kirurgi, medicin, endoskopi, röntgen, vårdavdelningar, forskning
Fjällgatan 44

Psykiatri och hospice
Folkungagatan 121

Aktiv fysioterapi
Mårbackagatan 31, Farsta

Vård för hemlösa/Pelarbacken
Östgötagatan 10, Stockholm

Vård för hemlösa/Erstabacken
Erstagatan 5, Stockholm

Lilla Erstagården
Hästhagsvägen 9, Nacka

Sjukhusledningen
Folkungagatan 127, Stockholm