Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus erbjuder psykiatrisk vård både i öppen- och heldygnsvård. Kliniken har kontakt med ungefär 1200 patienter per år. Många har depressionsdiagnos, en del med tilläggsdiagnosen utmattningssyndrom. Andra orsaker till kontakt är ångestsyndrom, bipolära syndrom och svårare kriser. Vi är anslutna till journalsystemet Take care, men är en så kallad dold enhet. Det innebär att våra journaler inte kan ses eller öppnas av annan vårdgivare, oavsett om journalen är spärrad eller ej. Kontakt med kliniken etableras via pappersremiss eller egen anmälan per telefon, se kontaktuppgifter i högerspalten. För heldygnsvård krävs pappersremiss.

Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus har som primär målgrupp sjukvårdpersonal, det vill säga personer som på grund av sitt arbete har särskilda sekretessbehov prioriteras. Kliniken har vårdavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att alla erhåller vård på samma villkor som inom övrig offentlig sjukvård. Ersta diakoni har också avtal med försäkringsbolag vars försäkringstagare kan erbjudas psykiatrisk konsultation och behandling vid kliniken. På kliniken finns bred kompetens och lång erfarenhet av att möta och behandla såväl sjukvårdspersonal som andra med psykisk ohälsa.

”Se människan”

Att se människan är en del av Ersta diakonis värdegrund. Detta innebär att bemötandet av de människor som söker sig till kliniken präglas av helhets-syn och respekt så att man som patient i det personliga mötet känner sig sedd och bekräftad. Patientens deltagande och ansvar i behandlingen betonas. Det finns ett tvärprofessionellt samarbete både inom och utanför kliniken för att åstadkomma fungerande vårdkedjor, när detta behövs.

Patientens relationer med anhöriga, vänner och arbetsliv uppmärksammas och anhöriga är välkomna att vara med vid patientens behandlingskontakter, om patienten så önskar.

| Fler

Kontakt

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121, Stockholm

Postadress
Box 4619
116 91 Stockholm

Psykiatriska öppenvården
Telefon 08-714 65 00
måndag-fredag 08:00-16:30
övrig tid telefon 08-714 62 70
Fax 08-714 61 67


ansluten till
Mina Vårdkontakter

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
måndag - fredag 12:30-14:00

Enhetschef
Solveig Strandberg Eriksson

Telefon 08-714 62 55

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58
Fax 08-714 61 67 

Chefsjuksköterska 
Anne-Marie Blomberg
Telefon 08-714 64 66