Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Medarbetare visar hellre resultat än vinst

Ersta diakonis varumärke är sedan 1851 ett socialt kontrakt med omvärlden. Vi vet att medarbetare, både nuvarande och potentiella, motiveras av att arbeta i en organisation som så tydligt tar ansvar för människor i utsatta livssituationer.

Vi medarbetare representerar olika livsåskådningar och vi tillför skilda kompetenser. Men vi arbetar mot samma mål. Oavsett om vi utför avancerad kirurgi, behandlar svårt traumatiserade barn, predikar en gudstjänst eller planerar ett nytt äldreboende styrs våra handlingar och beslut av vår värdegrund och våra tydliga kvalitetskrav.

Vi bedriver återkommande värdegrundsdialoger och lägger stor tonvikt på att introducera nyanställda i vikten av kvalitet, professionalitet och ekonomi i balans. Vi revideras och certifieras i vårt arbete med kvalitet. Varken ekonomi eller kvalitet rymmer emotionella och välmenta tjurrusningar.

Som medarbetare är vi här för att hjälpa människor professionellt, inte för att vi måste eller för att bygga privata förmögenheter. Att bedriva sjukvård och social omsorg icke-vinstsyftande är klokt. Icke-vinstsyftande är ingen restriktion för ekonomisk tillväxt. En god ekonomi är en förutsättning för att inte svika särskilt utsatta människor.

Våra medarbetare är vårt varumärke personifierat, de skapar de viktigaste resultaten och står som garant för vårt sociala kontrakt med omvärlden.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni