Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi tänker ideellt men arbetar professionellt

Som idéburen organisation kan vi styra överskott till verksamheter med målet att hjälpa fler.

Det är vår sunda ekonomi som ger oss styrka och trovärdighet att arbete med fokus på kvalitet i såväl mötet med människan som i den praktiska vården. Sund ekonomi ger oss handlingsfrihet att utveckla Ersta diakoni till en fristående och nytänkande aktör inom sjukvård och socialt arbete grundat på idéburet och professionellt entreprenörskap.

Vi vårdar, utbildar och bedriver egen vetenskaplig forskning. Vi genomför studier, utvecklar metoder och ny teknik som minskar lidande och förkortar sjukdomsförlopp. Och vi gör det utan krav på privata vinstintressen, utan krav på utdelning.

Vi tänker ideellt men arbetar professionellt. Sund ekonomi är vårt medel, att hjälpa fler är vårt mål.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni